Zápis na zkoušku

  • Ke zkoušce je třeba se přihlásit nejpozději do 10 dní před termínem zkoušky.
  • Zájemce dostane přesné informace o přijetí ke zkoušce a jejím konání nejméně 10 dní před termínem zkoušky.
  • Poté, co bude zájemci oznámeno, že je na zkoušku přijat, je nutné uhradit poplatek za zkoušku, nejpozději 5 dní po obdržení potvrzení o přijetí ke zkoušce.
  • Poplatek za zkoušku ve výši 100 % může být vracen nejpozději 5 dni před konáním zkoušky, ve výši 50 % – od 5 dnů do 1 dne před konáním zkoušky. Nedostaví-li se kandidát na zkoušku, poplatek se nevrací.
  • Mimo vyhlášené termíny lze zkoušku skládat za dvojnásobný poplatek.
  • Termíny zkoušek pro střední školy, gymnázia a jazykové školy lze domluvit individuálně.
  • Zkoušku je možné zaplatit převodem na účet nebo hotově. Ve zprávě pro příjemce napište prosím svoje příjmení a název zkoušky.
  • Potvrzení o platbě přinese zájemce s sebou na zkoušku.
On-line Přihláška na zkoušku