Podmínky studia

Informace o přijímacím řízení  získáte na tel.č.+420 777 001 185.
Pro začátečníky a pokračující studenty stačí zaslat přihlášku. Ostatní studenti musí absolvovat rozřazovací test.

Výuka na kurzech

PRVNÍ vstup máte ke kurzu zdarma A NEZÁVAZNE.

 1. Maximální počet studentů ve skupině je 8
 2. Kurz se otevírá v případě, že je do skupiny přihlášeno minimálně 4 osoby.
 3. Přeložení do jiné skupiny je možné pouze v případě volných míst ve skupině a souhlasu vedoucí kurzů.
 4. Vedení kurzů má právo změnit vyučujícího, jestliže to odpovídá potřebám  školy.
 5. Na vyučování může být přítomen vedoucí kurzů či jiní pedagogové.
 6. Kurzy je možné zaplatit převodem na účet nebo hotově. Ve zprávě pro příjemce napište prosím svoje příjmení a název kurzu. Kurzy musí být zaplaceny v termínu, uvedeném v dohodě.
 7. Navrácení plné ceny kurzůmůže proběhnout  jen v případě, že písemná žádost o navrácení platby bude poslána před začátkem semestru. Navrácení finanční částky ve výši 80% ceny kurzů může být provedeno v případě, že písemná žádost s odůvodněním odmítnutí studia bude poslána během prvních dvou týdnů po začátku kurzů.
 8. V případě, že posluchač dlouhou dobu nenavštěvuje vyučování, nemá právo si tyto hodiny doplnit s jinou skupinou a nemá právo na vrácení kurzovného.
 9. Na konci semestru posluchač píše test z prostudovaného materiálu. Potvrzení o ukončení kurzů ruského jazyka obdrží jen ti posluchači, kteří úspěšně udělali test a zúčastnili se minimálně 80% vyučovacích hodin.
On-line přihláška na kurzy
Individuální výuka

 1. Při individuální výuce se platí předem minimálně za 5 vyučovacích jednotek.
 2. Výuku je možné zaplatit převodem na účet nebo hotově. Ve zprávě pro příjemce napište prosím svoje příjmení.
 3. Zrušení výuky bez zaplacení hodiny je možné,  je-li je vyučování zrušeno minimálně 24 hodin do jeho začátku. V případě, že vyučování bude zrušeno méně než za 24 hod. do začátku, musí být plně uhrazeno.
 4. O zrušení vyučování musí student informovat vedení kurzů (telefonicky, e-mailem či osobně) a vyučujícího (telefonicky, e-mailem, SMS zprávou či osobně).

Ceník individuální výuky:

Všeobecná ruština: 550,- Kč za 90 min. výuky, 450,- Kč za 60 min. výuky.
Obchodní ruština: 650,- Kč za 90 min. výuky, 550,- Kč za 60 min. výuky.

Ceník individuální výuky mimo budovu školy (výjezdní výuka):

Všeobecná ruština: 600,- Kč za 90 min. výuky, 500,- Kč za 60 min. výuky.
Obchodní ruština: 700,- Kč za 90 min. výuky, 600,- Kč za 60 min. výuky.

On-line přihláška na individuální kurzy