Podmínky studia

Informace o přijímacím řízení  získáte na tel.č.+420603211235.
Pro začátečníky a pokračující studenty stačí zaslat přihlášku. Ostatní studenti musí absolvovat rozřazovací test.

Výuka na kurzech

 1. Kurzy musí být zaplaceny v termínu, uvedeném v rozvrhu.
 2. Kurzy je možné zaplatit převodem na účet nebo hotově. Ve zprávě pro příjemce napište prosím svoje příjmení a název kurzu.
 1. Navrácení plné ceny kurzů může proběhnout  jen v případě, že písemná žádost o navrácení platby bude poslána před začátkem semestru.
 2. Navrácení finanční částky ve výši 80% ceny kurzů může být provedeno v případě, že písemná žádost s odůvodněním odmítnutí studia bude poslána během prvních dvou týdnů po začátku kurzů.
 3. Maximální počet studentů ve skupině je 10 osob.
 4. Kurz se otevírá v případě, že je do skupiny přihlášeno minimálně 5 osob.
 5. V případě zájmu může být otevřená mini skupina o počtu 3-4 osob, kde je výuka hrazená dle speciálního tarifu.
 6. Přeložení do jiné skupiny je možné pouze v případě volných míst ve skupině a souhlasu vedoucí kurzů.
 7. Vedení kurzů má právo změnit vyučujícího, jestliže to odpovídá potřebám  školy.
 8. Na vyučování může být přítomen vedoucí kurzů či jiní pedagogové.
 9. V případě, že posluchač dlouhou dobu nenavštěvuje vyučování, nemá právo si tyto hodiny doplnit s jinou skupinou a nemá právo na vrácení kurzovného.
 10.  Na konci semestru posluchač píše test z prostudovaného materiálu.
 11.  Potvrzení o ukončení kurzů ruského jazyka obdrží jen ti posluchači, kteří úspěšně udělali test a zúčastnili se minimálně 80% vyučovacích hodin.
On-line přihláška na kurzy
Individuální výuka

 1. Při individuální výuce se platí předem minimálně za 5 vyučovacích jednotek.
 2. Výuku je možné zaplatit převodem na účet nebo hotově. Ve zprávě pro příjemce napište prosím svoje příjmení.
 3. Zrušení výuky bez zaplacení hodiny je možné,  je-li je vyučování zrušeno minimálně 24 hodin do jeho začátku. V případě, že vyučování bude zrušeno méně než za 24 hod. do začátku, musí být plně uhrazeno.
 4. O zrušení vyučování musí student informovat vedení kurzů (telefonicky, e-mailem či osobně) a vyučujícího (telefonicky, e-mailem, SMS zprávou či osobně).

Ceník individuální výuky:

Všeobecná ruština: 550,- Kč za 90 min. výuky, 450,- Kč za 60 min. výuky.
Obchodní ruština: 650,- Kč za 90 min. výuky, 550,- Kč za 60 min. výuky.

Ceník individuální výuky mimo budovu školy (výjezdní výuka):

Všeobecná ruština: 600,- Kč za 90 min. výuky, 500,- Kč za 60 min. výuky.
Obchodní ruština: 700,- Kč za 90 min. výuky, 600,- Kč za 60 min. výuky.

On-line přihláška na individuální kurzy