Mezinárodní certifikované zkoušky z ruského jazyka TORFL/ТРКИ

Centrum jazykového testování Petrohradské státní univerzity (více informací) ve spolupráci s Autorizovaným centrem zkoušek TORFL/ ТРКИ Praha pořádá zkoušky TORFL/ТРКИ k získání mezinárodního certifikátu z ruského jazyka (od A1 až C2).

Zkouška TORFL-ТРКИ  je uznávaná:
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
ALTE (The Association of Language Testers in Europe)
Ministerstvem vzdělávání Ruské federace

Zkouška TORFL-ТРКИ  je zanesena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

Zkouškou TORFL-ТРКИ
na úrovni B1 nebo vyšší lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81, odst. 6 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Termíny zkoušek

 Úroveň Termín
 Все уровни 1.Termín: 11-12.01.2021
2.Termín: 12-13.03.2021
3.Termín: 11-12.06.2021
4.Termín: 24-25.09.2021
5.Termín: 29-30.10.2021
6.Termín: 03-04.12.2021
Přihlášku na zkoušku podáte jednoduše pomocí online formuláře.

Zkouška TEU (Úroveň A1)

 • Certifikát svědčí o tom, že kandidát je schopen uspokojovat jednoduché sdělovací potřeby v ohraničeném počtu každodenních, sociálně-kulturních a učebních sfér komunikace.
 • celková doba trvání testu 3h 30 min
 • cena 2800 Kč

Zkouška TBU (Úroveň A2)

 • Certifikát svědčí o dosažení počáteční úrovně znalosti jazyka, která umožňuje zájemci uspokojovat své základní sdělovací potřeby v ohraničeném počtu každodenních, sociálně-kulturních sfér komunikace.
 • celková doba trváni testu 3h 30 min
 • cena  2900 Kč

Zkouška TORFL-1 (Úroveň B1)

 • Certifikát svědčí o tom, že bylo dosaženo střední úrovně znalosti jazyka, která umožňuje zájemci uspokojovat své hlavní sdělovací potřeby v každodenních, sociálně-kulturních, učebně-profesionálních sférách komunikace. Získání tohoto certifikátu je podmínkou pro zápis na vysoké školy Ruské federace.
 • celková doba trvání testu 3h 50 min
 • cena  3100 Kč

Zkouška TORFL-2 (Úroveň B2)

 • Byla dosažena dostatečně vysoká úroveň znalosti jazyka, která umožňuje zájemci uspokojovat své sdělovací potřeby ve všech sférách komunikace, vykonávat profesionální činnost v ruském jazyce na pozici odborníka v oblasti humanitní, inženýrsko-technické a přírodovědecké. Tento certifikát je potřebný pro získání titulu bakalář nebo magistr
 • celková doba trváni testu 4h 35 min
 • cena 3600 Kč

Zkouška TORFL-3 (Úroveň C1)

 • Byla dosažena vysoká úroveň znalosti jazyka ve všech sférách komunikace, která umožňuje vykonávat profesionální činnost v ruském jazyce na pozici filologa, překladatele, redaktora, novináře, diplomata či manažera v ruskojazyčném kolektivu.
 • celková doba trvání testu 4h 55 min
 • cena 4100 Kč

Zkouška TORFL-4 (Úroveň C2)

 • Bylo dosaženo plynulé znalosti ruského jazyka, která je blízká úrovni rodilého mluvčího. Tento certifikát je podmínkou pro získání diplomu magistra a kandidáta filologických věd, jež opravňují ke všem úrovním pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti ruského jazyka.
 • celková doba trváni testu 4h 35 min
 • cena  4600 Kč

Экзамен по русскому языку для приема в гражданство РФ

 • Длительность экзамена 3,5 часа
 • Цена 2900 чешских крон

Zkouška Petrohradské státní univerzity "Русский язык в сфере делового общения"

 Úrovně znalosti ruského jazyka pro obchodní komunikaci

Úroveň B1

 • Adaptační úroveň znalosti ruského jazyka pro každodenní a obchodní komunikaci. Úspěšný průběh testování na dané úrovni svědčí o tom, že testovaný může komunikovat v ruském jazyce v omezeném počtu situací každodenní a obchodní komunikace
 • celková doba trvání testu 4h 55 min
 • cena  2900 Kč

Úroveň B2

 • Základní úroveň znalosti ruského jazyka pro každodenní a obchodní komunikaci. Úspěšný průběh testování na dané úrovni svědčí o tom, že testovaný může komunikovat v ruském jazyce ve sféře profesionální v rámci rozšířené střední úrovně
 • celková doba trvání testu 4h 55 min
 • cena  3200 Kč

Úroveň C1

 • Vysoká úroveň znalosti ruského jazyka pro každodenní a obchodní komunikaci. Úspěšný průběh testování na dané úrovni svědčí o tom, že testovaný má vysokou úroveň sdělovací kompetence, která mu umožňuje plynule komunikovat při řešení širokého okruhu profesionálních úkolů.
 • celková doba trvání testu 4h 55 min
 • cena  3900 Kč

Zkouška Petrohradské státní univerzity "Русский язык в сфере повседневного общения для школьников"

Úrovně znalosti ruského jazyka pro školáky

Přihlášku na zkoušku podáte jednoduše pomocí online formuláře.